'

 

 

 

 

 

 

 

 

Site over lange afstandswandelen op wandelpaden
in België en wat verder.

 
17 maart 19 - GR 15 Hoge Ardennen - Net verschenen, een nieuwe gids voor Grande Randonnée 15, van Monschau over de Hoge Venen, Spa, Houffalize, Bastogne, Martelange tot Arlon met korte passages door Duitsland en Luxemburg. Echt een Ardennenklassieker, waarvan sommige delen al meer dan 50 jaar geleden voor het eerst werden bewegwijzerd als GR Ardennen-Eifel (GR AE).
Onderweg heel wat Ardennen-highlights, zoals een aardige doorsteek van het Hoge Venen-plateau, de Gileppe-stuwdam, de Ninglinspo-vallei, de grotten en verdwijngaten rond Remouchamps, bivakzone Colas, Achouffe, wilde valleidelen van de Sûre, enz.
229 km trekkingfun tot of vanaf de bron van de Semois! Deze nieuwe (franstalige) gids is een uitgave van Les Sentiers de Grande Randonnée. Over GR 15 vind je ook een wandelverslag op Trekkings.be.16 maart 19 - Exit voorzitter Grote Routepaden - Met stille trom nam de voorzitter van de vzw Grote Routepaden enkele maanden geleden ontslag. Gie Beirnaert stond mee aan de wieg van de Vlaamse vereniging van langeafstandpaden vanaf 1977, waarvan meer dan 25 jaar als voorzitter. In die periode kwam een heel netwerk van duizenden kilometers wandel- en fietspaden tot ontwikkeling. In 1992 nam Beirnaert de leiding over, het begin van een periode van verdere padenuitbouw maar ook van behoorlijk wat mislukkingen. Rond de milleniumwissel bracht hij de vereniging aan de rand van faillissement. De leden werden massaal gemobiliseerd om financieel te storten via een bedelactie in het ledenblad. Dat lukte wonderwel maar door deze hele affaire was ook duidelijk geworden dat Beirnaert er niet in slaagde de vereniging op eigen kracht te laten voort bestaan. De langeafstandsfietsroutes moest hij uit handen geven aan Toerisme Vlaanderen, die prompt het hele netwerk saneerde, lees: een groot deel van de door vrijwilligers met hart en ziel ontwikkelde langeafstandsroutes werden in stilte afgeschaft. Zowat enkel de Vlaanderen Fietsroute + verbindingsroutes bleven over. De vrijwilligers-markeerders werden gedegradeerd tot routebewegwijzeringcontroleurs, goedkope werkkrachten voor Toerisme Vlaanderen. Daar tegenover stond dat Toerisme Vlaanderen twee betaalde secretaresses ter beschikking stelde om de vereniging te versterken. Aldus verloor de vzw Grote Routepaden onder Beirnaert een flink deel van zijn onafhankelijkheid in beslissingen, in tegenstelling tot de Waalse GR-vereniging, die al 60 jaar volledig op eigen financiële en logisitieke kracht draait. Gie Beirnaert had ook weinig voeling met nieuwe ontwikkelingen rond langeafstandswandelen en voerde vooral een beleid van stilstand hierrond. Zo ging de heropleving van de Compostela-routes totaal aan de organisatie voorbij. Terwijl in Frankrijk en Nederland de GR / LAW-organisaties pelgrimsroutes faciliteerden voor deze bijzondere groep van langeafstandswandelaars, miste de Vlaamse GR-organisatie de boot. Uiteindelijk sprong het Vlaams Compostelagenootschap dan maar zelf in de bres met de uitbouw van een eigen netwerk aan pelgrimsroutes door Vlaanderen. Idem voor de opkomst van wandelnetwerken, gebaseerd op knooppunten. Vzw Grote Routepaden keek er naar en bleef er naar kijken, terwijl de collega's van Wandelnet in Nederland in een win-win context aktief participeerden en hun langeafstandsroutes grotendeels integreerden en afstemden op de nieuwe mogelijkheden die wandelnetwerken boden. Nog in Nederland zien we dat de organisatie voor langeafstandspaden zich ook aktief inzet voor de openstelling van paden en bij gelegenheid zelfs akties onderneemt op het terrein om belangenbehartiging voor wandelaars en wandelroutes kracht bij te zetten. Niks daarvan in Vlaanderen, waar participatie in projecten rond bvb Trage Wegen zich beperkt tot passieve deelname. Overigens had voorzitter Beirnaert bij de redactie van ledenblad Op Weg ook geen al te goede reputatie. Hij werd er wel eens “de Beirput” genoemd, mogelijk omwille van zijn zakelijke en weinig stijlvolle, koele wijze waarop hij met medewerkers omging als gebruiksinstrumenten: van nut als het goed uitkwam, onrespectvol gedumpt als ze niet in zijn kraam pasten. De GR-organisatie besturen was voor hem als een partij schaak spelen: met pionnen schuiven op een bord. Die donkere zijde was er ook een van wandelgangengeroddel, afstandelijkheid en geslepen, soms hardvochtige berekendheid; een koel en kil man zonder warme bevlogenheid. Zijn lange voorzitterschap heeft de vzw Grote Routepaden geleid naar een wat verstarde organisatie, zonder uitdagende toekomstvisies. Verjonging van de GR-organisatie tijdens zijn lange voorzitterschap was niet aan de orde. In de beginjaren van de GR-paden waren het vooral frisse twintigers en dertigers die aan de kar trokken om het GR-net uit te bouwen. Vandaag zijn het bijna enkel gepensionneerden die de dienst uitmaken. Het is aan de toekomstige nieuwe voorzitter om van vzw Grote Routepaden weer een frisse en aantrekkelijke organisatie te maken, die ook een veel jonger publiek op de Vlaamse GR-paden kan lokken.

15 maart 19 - Wandelen tussen wilde lenteflora - Op het juiste moment al wandelend de meest tintelende lenteplekken ontdekken. We volgen het van dag tot dag, van 15 maart tot eind mei 2017.
>>> Wandelen tussen wilde lenteflora!24 februari 2019 - GR 131 Brugse Ommeland & Ieperboog - Eén van de van de minder bekende Grote Routepaden door Vlaanderen. Er is net een nieuwe GR-wandelgids gepubliceerd en dat wat al eventjes geleden, 27 jaar!

GR 131 vertrekt of eindigt in het historische stadje Damme. Via enkele kilometers wandelpad langs het Schipdonkkanaal trek je daarna westelijk verder door polders en open agrarisch landschap, richting Sint-Joris-ten-Distel. Daarna volgen passages langs enkele oude domeinbossen (oa Wijnendale) maar de tocht wordt toch vooral gedomineerd door boerenlandschappen. Via Vladslo bereik je de IJzervallei te Diksmuide, waarna GR 131 verder loopt door de Ieperboog, terrein vol relicten van WO I. Ieper is in principe het eindpunt maar GR 131 loopt nog even door langs enkele natuurgebieden rond Zillebeke.

GR 131 loopt dus dwars door West-Vlaanderen over 142 km. Het traject van deze langeafstandsroute werd de voorbije jaren stevig herbekeken en gewijzigd met Damme als nieuw vertrek- of aankomstpunt. Het werk van Piet Hardeman en vele West-Vlaamse GR-medewerkers, die Grote Routepad 131 van bewegwijzering en wandelwijzers voorzien.


Afronding is onlangs gebeurd met de uitgave van een gloednieuwe wandelgids waarin 28 detailkaarten, routebeschrijving en praktische tochtplanningtips zijn opgenomen. De gids is een uitgave van vzw Grote Routepaden. Meer info.21 februari 2019 - Uitbreiding no go-wandelzone - De epidemie van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen heeft in het zuiden van Wallonië (vnl de Gaume) haar piek nog steeds niet bereikt. In een grote zone is er nog steeds wandelverbod in grote boscomplexen (zie kaart). Deze ontoegankelijke zone werd vandaag nogmaals uitgebreid naar aanleiding van het aantreffen van een besmet everzwijnkadaver in de buurt van het dorp L'église. Lange wandelroutes die gedeeltelijk niet toegankelijk zijn hierdoor: oa La Lorraine Gaumaise, Gaumeroute, Gaume Buissonnière, GR 570, GR 129, GR 16, GR 151, Via Arduinna, GR Trappisten. 
 


Bivakzone.be | Links | Copyright | Contact | Facebook


© Luc Selleslagh 2004 - 2019 Trekkings.be Disclaimer
Site in Flemish about long distance walking trails
in Belgium and elsewhere. 

! Opgelet. In de Gaume-regio is nog steeds een enorm gebied niet toegankelijk voor wandelaars. Het probeem van de Afrikaanse varkenspest is er nog steeds niet onder controle en dat blijft wellicht nog een aantal maanden zo. Delen van de Gaumeroute, Gaume Buissonnière, GR 129, GR 16, GR 151, GR 570, Lorraine Gaumaise, GR Trappistenabdijen, Via Arduinna zijn niet toegankelijk.Tussen Lesse en Lomme (Prov Luxemburg)
Land Art Trail - Sentiers d'Art (Naamse Condroz)
GR 129 Dwars door België (Brugge naar Arlon)
LAW RivierPark Maasvallei (Limburg)
GR 5A Kustroute (West-Vlaanderen)
Streek-GR Groene Gordel (Vlaams-Brabant)
Streek-GR Vlaamse Ardennen (O-Vlaanderen)
Escapardenne LEE Trail (GH Luxemburg)
Weg des Gedenkens (Oostkantons / Eifel)
La Gaume Buissonnière (Prov Luxemburg)
Consciencepad (oudste Vlaamse wandelroute)
LAW De Wijers (Lage Kempen)
Streek-GR Hageland (Vlaams-Brabant)
GR 579 Brussel - Luik
Grande Traversée Forêt Pays de Chimay
LAW Kempen~Broek (B + NL-Limburg)
Streek-GR Dijleland (Vlaams-Brabant)
De Groene Wandeling (Brussel)
GR 16 Semois / Semoy
GR 15 Hoge Ardennen / Monschau - Aarlen
GR 575/576 Condroz (Wallonië)
Escapardenne Eislek Trail (Luxemburgen)
Via Gulia (Euregio)
GR 577 Tour de la Famenne (Wallonië)
Streek-GR Waas- en Reynaertland (Oost-Vlaanderen)
Müllerthal Trail (GH Luxemburg)
Streek-GR Mol-Om (Antwerpse Kempen)
Krijtlandpad (NL-Limburg)
Eifelsteig (Duitsland)
Pad van Koning Dagobert II (Frans Lotharingen)
Tour de Chaudfontaine (prov Luik)
Markvalleipad (Noorderkempen)
Wildnis Trail (Eifel)
La Traversée des Pays et des Âges (Luxemburg)
LAW Nat. Park Hoge Kempen + Connecterra (Limburg)
GR 573 (Vesder + Hoge Venen)
Railtracking spoor 163a (B-Luxemburg)
GRP 571 Ardense rivieren (Ardennen)
GR 131 Brugse Ommeland - Ieperboog (W.-Vlaanderen)
GR 130 IJzer (Buysscheure - Nieuwpoort)
GR 570 (Grensland B/Fr/Lux)
Gaume Buissonnière (Z prov. Luxemburg)
GR 14 (Parijs - Malmédy)
GR 57 Ourthe (Barchon - Diekirch)
Transardennaise® (Ardennen)
AE Ardennen-Eifelpad
TransGaumaise® (Gaume)
GR512 Vlaams-Brabant
GR 128 Vlaanderenroute (Witzand - Aken)

Trailmuseum, wandelroutes die niet meer worden onderhouden:

Via Arduinna (Ardennen)
TBW, Tour du Brabant Wallon
VIP, Voettocht in Pajottenland (Vlaams-Brabant)


Corfu Trail (Griekenland)
E4 Trans-Cyprus
IJsland rond, fietstrekking
La Palma (Canarisch eiland)


Indicatie meest populaire wandelroutes adh van de aangeklikte verslagen deze winter 2018.
Vergelijking winter 2017 tussen ( ):
1. () Lesse & Lomme
2. (1) Escapard. Eislek Trail
3. (2) GR 57 Ourthe & Lux.
4. (3) Escapard. Lee Trail
5. (4) Müllerthal Trail
6. (7) La Transardennaise®
7. (5) La Palma wandelen
8. (6) GR 16 Semois
9. (10) Wildnis Trail
10. (8) GRP 571 ZO-Ardennen
11. (11) GR 15 Ardennen
12. (9) LAW Hoge Kempen
13. (16) GT Forêt Chimay
14. (12) GR 573 Venen/Vesder
15. (13) GR 129 België
16. (19) GR 14 Parijs-Monschau
17. (17) Eifelsteig
18. (26) GR 128 Vlaanderen
19. (15) Corfu Trail
20. (14) Connecterra
21. (20) Railtracking 163a
22. (23) Krijtlandpad
23. (29) GR 5A Kustroute
24. (18) La Transgaumaise®
25. (21) GR Vlaamse Ardennen
26. (30) Weg des Gedenkens
27. (24) De Groene Wandeling
28. (22) Land Art Trail
29. (27) Via Gulia
30. (36) Tour de Chaudfontaine
31. (28) E4 Kreta
32. (32) LAW De Wijers
33. (31) AE Ardennen-Eifelpad
34. (33) GR 577 Famenne
35. (35) VIP Pajottenland
36. (34) GR 575/6 Condroz
37. (40) LAW Maasvallei
38. (42) GR Hageland
39. (37) Lycian Way Turkije
40. (41) Gaume Buissonnière
41. (47) GR 130 IJzer
42. (49) Consciencepad
43. (52) Markvalleipad
44. (43) GR Groene Gordel
45. (54) Chemin Dagobert
46. (25) GR 127 Waals-Brabant
47. (53) Via Arduinna
48. (39) Cyprus E4
49. (44) GR Dijleland
50. (51) LAW Kempen~Broek

Weinig populaire routes (niet in de top 50): GR Mol-Om, GR 131 W-Vlaanderen, Traversée Paysages, Ijsland Fietsen, GR 579 Bru - Luik, Streek-GR Waas- en Reynaertland, GR 570 Driegrenzen, TransSemoisienne, GR 12 Ams - Parijs, Luik, Chemin St Feuillien, GR 512 Vlaams-Brabant, St Paul Trail