Startpagina > Wandelen > GR 131
Voorstelling
Ontwikkeling van GR 131
Wandelomgeving van GR 131
driecijfernummer. Dat is dus de theorie. In de praktijk zien we over de jaren heen een verwatering van dit nummersysteem. In principe is dus bvb GR 128 een
> GR 131 is een West-Vlaamse wandelroute van vzw Grote Routepaden Vlaanderen. De wandeltocht vertrekt in het stadje Damme en dwarst grotendeels de provincie West-Vlaanderen. Je wandelt in een grote bocht rond Brugge (het Brugse Ommeland) richting Westhoek via het Meetjesland, Houtland en de IJzervallei. Een eind voorbij Diksmuide volg je een zuidelijke koers langs slagvelden van WO I om te eindigen voorbij Ieper in de buurt van Zillebeke. In dit wandelverslag lees je er alles over. Opgelet, de kaart en het verslag zijn niet aangepast aan de routehertekeningen van de voorbije jaren!
> Begin jaren '80 zijn de grenzen van Vlaanderen al 'afgebakend' met een witrood pad dat grotendeels de landsgrens of taalgrens van Vlaanderen volgt: GR5A, Vlaanderen linkend met de beroemde GR 5 naar de Azurenkust. De vereniging voor langeafstandswandelen in Vlaanderen is in de tweede helft van de jaren '80 bijzonder op dreef met het uitbouwen van een heel net dat ook het 'onontgonnen' binnenland van Vlaanderen moet ontsluiten. Zo wordt in 1985 GR 128 (Vlaanderenroute) uitgewerkt op het terrein, als aansluiting op de al bestaande GR 128 door
> Zo zien we in 1987 de geboorte van een nieuwe pad onder de naam 'GR 564 IJzer - Krekengebied', van Eede (NL-grens) tot Stavele in de IJzervallei. Het nummer van deze GR, die het onderwerp uitmaakt van dit
> GR131 werd in 1987 gecreëerd door Grote Routepaden Vlaanderen.
Vlaanderen, waar alles maar op kon. De provincie werd vooral gedicteerd door de Boerenbond met de politieke partij CD&V als vazal. Van alle kanten lijken nu toch ook andere belangengroepen een luisterend oor te vinden. Voor de bescherming van natuur en landschap is dat in de eerste plaats Natuurpunt, Natuur & Bos en een aantal drukkingsgroepen. Ons kent ons in West-Vlaanderen en met het aantreden van de Torhoutse Hilde Crevits in de Vlaamse regering (bevoegd voor oa natuur en leefmilieu) eind jaren '00 zien we dat voor de regio waar GR 131 loopt, geld wordt vrijgemaakt. Die projecten hebben vaak als gemeenschappelijk doel om terug een meer gevarieerd en zuiverder landschap te creëren, daarbij rekening houdend met de belangen van niet enkel boeren.
> OK, dat waren even wat negatieve punten die ik er even door moest sleuren, maar al bij al blijven er tijdens deze tocht toch ook heel wat boeiende landschapsaspecten te ontdekken. Op de volgende pagina krijg je een pak praktische tips mee over GR 131 waarna we de tochtervaringen in 5 etappes beschrijven.
> Tot slot nog het volgende over deze route. Toen ik over GR 131 liep in de maand april hing de eerste 70 km zowat de hele tijd de geur van beer en meststof in de lucht. De boeren slaan in de lente blijkbaar massaal aan het gieren. Zowat de hele dag was het lopen in drollenstank, de passages door bos vormden letterlijk een korte verademing tegen de beerlucht. Als afwisseling van de giergeur krijg je af en toe wind toegewaaid uit een stinkende varkensvetmesterij. West-Vlaanderen heeft een aandeel van zowat 53 % in de hele Vlaamse varkenskweek en dat zal je neus in de lente geweten hebben op het einde van je tocht! Het verschil tussen 'boer' en 'beer' is in West-Vlaanderen duidelijk maar één letter. Het Meetjesland en Brugse Ommeland lijken wel de septische put van Vlaanderen. In de IJzervlakte, waar er striktere milieuregels gelden, ontbreekt de geur.
Meetjesland
IJzerbroeken
Beverhoutsveld
Oude topogids ex-GR 130
Oude markering ex-GR 130
Houtland (Wijnendale)
> Een ander negatief aspect van wandelen in West-Vlaanderen zijn de talrijke voorbeelden van landschapsverkwanseling omwille van economisch belang. Beste voorbeeld is natuurlijk de Vlaamse kust, volgebouwd met lelijke appartementsblokken langs de waterlijn en villa's in de duinstroken. Ook langs GR 131 kom je enkele juweeltjes tegen van West-Vlaamse 'ondernemingszin': De verkaveling midden de bossen van Bulskampveld, het asfalteren van een unieke kasseiweg, de dreiging om het Schipdonkkanaal voor containerschepen te verbreden, het half wegploegen van trage wegen... Niet zo verwonderlijk dat de variëteit aan wilde planten langs de route eerder arm is. Enkel in beschermde 'pockets' zoals het Wijnendalebos en Palingbeek krijg je een meer natuurlijke variatie aan flora te zien. West-Vlaanderen is wat de Wild West van
Frans-Vlaanderen. Terwijl deze route oost - west door Vlaanderen loopt komt er amper een jaar later een noord - zuidverbinding door Vlaanderen als GR 129 (Brugge - Dinant). Er is dan nog genoeg ruimte in West-Vlaanderen vrij om nog een oost - west doorsteker te realiseren, parallel met GR 5A en GR128.
De oranje strook links is geen wandelpad maar een kapot gespoten berm door een boer.
wandelverslag, is wat vreemd. Traditioneel zit in de nummering van GR-paden een zekere logica, gebaseerd op het Franse systeem van 10 hoofdpaden met nummers 1 tot 10, waarvan aftakkende paden een tweecijfernummer krijgen en daarvan aftakkende paden een
aftakking van GR 12 dat op zijn beurt aftakt van GR 1. In Noord-Frankrijk is de nummering van GR 12X-paden
Boer en beer
Ieperboog (Zillebekevijver)
> Niet enkel opnieuw een verandering van routenummer maar er komt een substantiële trajectwijziging. Ter hoogte van de Knokkebrug aan de IJzer wordt GR 131 ontkoppeld van GR 130 IJzer en wordt een volledig nieuw wandeltraject voor GR 131 uitgetekend. Via het waterreservoir Blankaart, en een vele kilometers lange tocht langs het Ieperleekanaal, wordt nu langs het centrum van de stad Ieper gepasseerd en verder zuidelijk tot het domein Palingbeek. Een erg mooie hertekening en hierdoor wordt GR 131 zowat 128 km lang. GR 131 eindigt dus ook niet langer in Stavele maar kort bij de kruising met GR's 5A, 128 en Heuvelland te Palingbeek (Zillebeke). In de winter van 2011/2012 werd het nieuwe traject van 33 km op het terrein gemarkeerd. Nog in februari 2012 werd een GPX-track vrijgegeven door Grote Routepaden voor GPS-gebruik, ter vervanging van de oude topogids.
> In 2018 wijzigde het beginpunt van GR 131 naar het stadje Damme. Daarmee wordt dit GR-pad ook een volledig West-Vlaamse route. Dit wandelverslag is nog niet aangepast daaraan. De routenaam wijzigde ook opnieuw en is tegenwoordig bekend als GR 131 Brugs Ommeland - Ieperboog.
> GR 131 is niet de meest spannende wandelroute in Vlaanderen, laat staan België, maar misschien leer je uit dit wandelverslag wel dat er in dit landschap van open velden en domeinbossen vaak ook een boeiende geschiedenis verscholen zit. De nieuwe toevoeging Knokkebrug - Ieper is in dit verband zeker een verhoogde waarde. Je kan deze wandelroute gerust wat bekijken als 'underdog', gelegen tussen de bekendere GR 5A Ronde van Vlaanderen en de GR 128 Vlaanderenroute.
in de jaren '80 al zowat volledig opgebruikt, van GR 120 tot 128. Er blijft nog net 129 over, gereserveerd voor het pad Brugge - Dinant. De nieuwe route IJzer - Krekengebied krijgt 564, een nummer dat aansluit op de eerste paden die door Grote Routepaden Vlaanderen werden gerealiseerd in de Kempen: GR 561 en GR 562. Op een overzichtskaart van het Vlaamse GR-net zien we in 1990 voor het eerst GR 130 verschijnen. Er werd dus uiteindelijk gekozen om simpelweg door te nummeren op 129. Geen verband met GR 13 echter, dit pad loopt in de Morvan (Midden-Frankrijk). Nr 564 werd een paar jaren later weer opgepikt voor een ander pad (Kempen - Condroz).
> Hoewel die 101 km lange GR 130 al 5 jaar was gemarkeerd, verschijnt de topografische gids pas in 1992. Meteen ook een routeverandering: Het centrum van Maldegem en de jeugdherberg daar liggen niet langer op de hoofdroute maar zijn nu te bereiken via een gemarkeerde aanlooproute. De uitgifte van de topografische gids in 1992 vormde ook de afronding van het project GR 130...voorlopig.
> Even leek het erop in 2005 dat GR 130 een verlenging kreeg in Frankrijk langs de IJzer. Dat project is echter een eigen leven gaan leiden en werd in 2007 officieel voorgesteld als GR IJzer.
> Eind jaren '00 is de topografische gids onvermijdelijk verouderd na bijna 20 jaren. Hij wordt in 2011 uit de handel genomen. Er zijn de voorbije jaren trouwens ook aanzienlijke wijzigingen gebeurd aan het trajectverloop, met ondermeer kilometerslange wijzigingen langs het kasteel van Aertrycke bij Torhout en ook ter hoogte van Ruisevelde.
> In 2011 wordt ook een ingrijpend vervolg gebreid aan de geschiedenis van dit pad. De Fransen houden geen rekening met de GR-nummering in België en hebben hun deel van GR IJzer nu GR 130 Yser gedoopt. Om verwarring te vermijden krijgt ook het Vlaamse deel van GR IJzer nummer 130 en moet de bestaande GR 130 een nummertje opschuiven, en zo wordt GR 131 geboren.
> Het eerste deel van de tocht liep voor 2018 (!) door het Meetjesland, streek in de provincie Oost-Vlaanderen. Maldegem ligt midden dit gebied. Vlak landschap van wei en veld domineren. Typisch zijn de talrijke velddreven, landwegjes afgelijnd met overwegend populier of wilg en soms eik of beuk.
> Verderop kom je in de buurt van Bulskampveld in het Houtland, het meest bosrijke deel van de provincie West-Vlaanderen, hoewel ook hier wei en veld domineren. Nogal wat van de schaarse bossen van West-Vlaanderen liggen in het
> Voorbij een laatste bos (Koekelare) kom je in de weidse vlakten van de IJzervallei. Polderland en nat weiland of broeken domineren en de IJzer heeft er een centrale afwateringsfunctie. In Diksmuide herinnert de piekende IJzertoren aan oorlogsgruwel in de IJzervlakte uit Wereldoorlog I en in Vladslo laat het Duitse soldatenkerkhof je om dezelfde reden even stilstaan. Richting Ieper leidt het Ieperkanaal je noor nog veel meer monumenten en relicten uit WO I. In de Ieperboog kom je ten slotte tot bij het natuurgebied Palingbeek.
Houtland, waarvan Torhout een beetje de 'hoofdstad' is. GR 131 loodst je er graag door, het zijn veeleer lappen overgebleven domeinbos die niet sneuvelden voor landbouwontginning of verkaveling, zoals Bulskampveld, Groenhove, Wijnendale en Koekelare. Reden van hun ‘overleven’ is divers: Jachtdomein van oude landadel of te arme grondkwaliteit voor de kweek van gewassen.
> Toeristisch wandel je door Meetjesland, Brugse Ommeland, Westhoek en Ieperboog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR 131 Brugs Ommeland- Ieperboog (128 km)