Overzichtskaart VIP
Startpagina > Wandelen > Voettocht in Pajottenland
7. Sint-Katharina-Lombeek
Langs de spoorweg Denderleeuw - Brussel
> De VIP blijft het asfaltstraatje, dat langs het Hertembos loopt, verder volgen. Aan de linkse kant wat bos en rechts een woonwijk. Verderop slaat de route links af in een kiezelweg. Wat verder moet je even links-rechts. Het pad passeert de toegangsweg tot een voormalige hoeve, waar langs de oprit allerlei oude landbouwwerktuigen zijn tentoongesteld. Op het erf van de woning is nog meer bric-à-brac te bekijken maar de VIP loop hier dus verder door. Het is hier prettig wandelen over een pad dat is afgezoomd met knotwilgen. De gemeente Roosdaal zijn we ondertussen verlaten, we zijn hier in de gemeente Ternat, die zichzelf profileert als 'knotwilgengemeente'. Niet verrassend dat je hier over het met bordjes gemarkeerde 'knotwilgenpad' loopt dus. De VIP zal een tijd met dit pad samen lopen.
>!!! Update feb 11: De spoorwegwerken voor het gewestelijk expresnet (GEN) veroorzaken meer hinder dan gedacht. De aanleg van extra sporen heeft niet enkel tot gevolg dat er bruggen worden afgebroken (sommige worden niet vervangen) maar ook dat de paden die vlak naast de spoorlijn lopen weg zijn, kapot zijn, gebruikt worden als werfweg of onderwater staan. Ter hoogte van Sint-Katharina-Lombeek en Wambeek is er dus al zeker tot 2013 sterke hinder of is het onmogelijk om het oorspronkelijke tracé van de VIP te volgen. Davy Gijbels bestudeerde de toestand ter plekke en tekende een alternatief uit dat zo dicht mogelijk het oorspronkelijke tracé benaderd (zie kaart hieronder, groene lijn). Helaas moet hierbij ook een stukje gewandeld worden over de weg Asse - Edingen maar er is een wandelpad / fietspad langs deze drukke weg. Het alternatieve traject loopt ter hoogte van Wambeek over een spoorbrug die in de toekomst ook zal worden afgebroken en vervangen. In de gids van de VIP vervallen pagina's 35/36/37 en 38 de 2 eerste alineas.
> Update feb 11: Tekst die nu volgt vervalt door de GEN-werken. Hou steeds goed de bewegwijzering in het oog. De padmarkering heeft voorrang op de beschrijving in de gids. Ter hoogte van een manège met toren moet je rechts om in de richting van enkele huizen te wandelen. Wandel je toch recht door dan kom je op den duur ook bij een spoorwegbrug, maar niet de juiste. Rechts dus, langs het huis met de toren, tot op de Bosstraat en daar links en de spoorweg over via een brug. Na de spoorweg dadelijk rechts een wegje op dat parallel loopt met de spoorweg. Een stuk verder links een schuine weg in, kort door een wijk en bij een kruispunt rechtdoor/links een prettige veldweg op. Hij komt een tijd later uit bij een vijfsprong en asfalt, kassei en veldweg. De VIP verandert nu kort na mekaar enkele keren van pad, alles staat goed aangeduid en de beschrijving is ook goed.
> Je wandelt hier door wijken van Sint-Katharina-Lombeek (dorp van Ternat), zonder dat je echt door het centrum komt. Na een tijdje kom je op een veldweg die naar de spoorwegberm toe overgaat in een smal pad. Aan de voet van de spoorwegberm even links, langs een met palen bebakende weide en langs woekerende Japanse duizendknoop. De spoorweg onder en dadelijk links langs de spoorweg verder. Kort daarna verlaat de VIP het met zeshoekige bordjes gemarkeerde knotwilgenpad en blijft de spoorweg volgen. Onderweg pikken we al snel andere trajecten van lokale wandelingen op. Ondertussen raast er boven op de spoorwegberm zowat elke 3 minuten een trein voorbij op de zeer drukke spoorverbinding Denderleeuw - Brussel. Opgelet bij de oversteek van de steenweg Asse - Edingen.
> We hebben nu 30 km afgelegd van de VIP.
KNOTTernat
> In het beschermde landschap waar we hier lopen staan ongeveer 750 knotwilgen. Het totale knotwilgenbestand op het grondgebied van de gemeente Ternat bedraagt bijna 5.000 stuks. Het grootste deel ervan heeft een eigen paspoort! Ternat voert elke winter een aktief beleid om deze bomen te onderhouden. Per knotwilg is er een jaarlijkse subsidie voorzien van 7,5 €. Het project KNOTTernat groepeert vrijwilligers die in ruil voor het knotwerk de grotere takken mogen meenemen als brandhout. Verder voorziet de gemeente een opleiding en verzekering bij het knotten en stelt ze materiaal zoals een hakselaar, valhelmen en fluovesten ter beschikking. Ook privé-eigenaars kunnen een beroep doen op KNOTTernat.
VIP
205 km