Overzichtskaart VIP
Startpagina > Wandelen > Voettocht in Pajottenland
6. Borchtlombeek
Eikengallen. De eikengalwesp legt haar eitjes langs de onderkant op de nerven van een eikenblad. De eik ontwikkelt 'een gal' rond de indringer. Deze voedt zich aan het binnenweefsel van de gal. In zo'n bolletje zit dus een larve.
Bloem van watermunt.
Omgeving Stampkot
> In het centrum van Borchtlombeek vind je ondermeer een bakker en een fritkot. We zijn 23 km ver. Hier kan je eventueel een wandeldag afsluiten door in het centrum de bus te nemen naar Ternat, waar je treinverbindingen hebt.
> Verder over de VIP. Voor de kerk van Borchtlombeek links, de hoofdweg kruisen en aan de andere kant, naast de bakkerij, de Watermolenstraat nemen. De VIP verandert de volgende kilometers regelmatig van weg. We passeren door het gehucht Stampkot, kruisen de Lombeekse beek en wandelen tot bij een mooi onderhouden kapel bij oude gebouwen van een maalderij. Rechts daar, de Wambeekstraat in.
> Volg verder de routebeschrijving in de gids.
> Ongemerkt zijn we op het grondgebied van de gemeente Ternat gekomen. Onderweg liep op een bepaald punt de padmarkering aanzienlijk anders dan beschreven in de gids. Pagina 34: 'Aan een zoveelste T-kruispunt nemen we even naar links...'. Ipv naar links gaat het pad hier naar rechts (bewegwijzering is aangepast met stickers in de VIP-kleuren). Rechts dus, de Kattestraat op, die even door een strookje bos loopt, een lichte zigzag maakt en voorbij een infopaneel komt over het Liedekerke- en Hertigembos. Die padwijziging had te maken met het feit dat het oorspronkelijke pad dat de VIP volgde achteraf privé bleek te zijn, hoewel er ook een lokaal wandelpad passeerde.
> We zetten koers naar Sint-Katharina-Lombeek.
> Vanaf de schoolgebouwen van het Sint-Franciscusinstituut gaat de VIP niet in een rechte lijn naar het volgende dorp Borchtlombeek, maar draait eerst nog wat door veld over een serie paadjes en veldwegen waarbij je best aandachtig de markering op het terrein en de routebeschrijving in de gids volgt.
Hertigembos
> Deze brok natuur bestaat uit een bonte samenvoeging van percelen bos en ruigten waarvan een gedeelte natuurreservaat is, terwijl andere stukken openbaar of privé-bezit zijn en minder bescherming genieten. Er is dus de algemene benaming opgeplakt van 'Natuurcomplex Liedekerke- en Hertigembos', niet van 'natuurreservaat'. We passeren het Hertigembos langs de meest oostelijke uitloper ervan en wandelen er niet door.
> Een korte verkenning levert alvast een gevarieerde plantengroei op. Els en (aangeplante) populier domineren, maar je vindt er ook eik, wilg en een grote variëteit aan struikachtige bomen zoals Gelderse Roos, sleedoorn en meidoorn. In de kruidlaag vallen vooral de paarse bloemetjes van enkele muntsoorten op. Het Agentschap Natuur en Bos wil ook hier het bosbestand laten evolueren naar meer inheemse soorten en daar hoort produktiepopulier niet bij. De weilanden die we langs wandelden voor we langs het bos kwamen, horen sinds 2006 ook tot het natuurcomplex, dat zo is uitgebreid tot ongeveer 200 ha. Ze zijn belangrijk als bufferzone voor de overgang naar het bos.
> Er zijn regelmatig georganiseerde natuurwandelingen, evenals aangeduide lokale wandelingen in dit gebied, dat zich uitstrekt over de gemeenten Liedekerke en Ternat.
Borchtlombeek
> Terwijl Strijtem, OLV-Lombeek en Pamel zich in 1964 al verenigden tot de nieuwe gemeente Roosdaal, kwam Borchtlombeek er als vierde dorp pas bij tijdens de grote fusies van 1976.
> De oudste delen van de kerk zijn 15de - 16de eeuw. Patroonheilige is Sint-Amandus. 17de en 18de eeuws meubilair. De toren stond helemaal los van het gebouw, wat je nog kan zien als je de voorgevel bekijkt. Bij vergrotingen van de kerk werd hij geïntegreerd. Tegen de kerkmuur zie je nog een aantal 17de eeuwse oude grafstenen met opschriften.
> Waar het ontmoetingscentrum van de parochie staat, was tijdens WO II een Duits cavalerielegioen gelegerd. Op amper 200 meter, in de Knoddelstraat waren dan weer de Engelsen gelegen, ze moesten al snel uitwijken richting Duinkerke...
Stampkot
> De naam 'stampkot' verwijst naar het geluid van de watermolenmachinatie om uit lijnzaad olie te halen en uit het restafval veevoeder te persen. Deze molen is verdwenen, hij bevond zich ter hoogte van de plaats waar we in de Stampmolenstraat de Lombeekse Beek of Molenbeek kruisen.
VIP
205 km