Overzichtskaart VIP
Startpagina > Wandelen > Voettocht in Pajottenland
11. Essene
Moesdistel
Radar vliegverkeer
> De VIP neemt links van de parking naast café De Koekoek een paadje langs een afsluiting. Een paar snelle zigzags volgen wat verder, waarbij je over een graspad loopt tussen jonge boomaanplant om over een kiezelweg bij een gerestaureerd hoevetje te passeren. Naast dit hoevetje een smal pad op tussen akkers.
> De VIP maakt een nieuwe zigzag, komt daarbij op een asfaltwegje en gaat in een bocht van deze asfaltweg rechtsoor over een graspad. Zowat dezelfde richting volgen, het pad loopt nu dwars door een akker die ieder jaar wordt omgeploegd. Aan de andere kant vervolg je over een graspad. Verderop is er weer wat asfalt.
> In de buurt loopt een straatje dat tot voor enkele jaren de langste straatnaam had van België (tenminste als je de spaties meetelde): De "Parallelweg van 't klein Kapelleveld", tegenwoordig heet hij gewoon De Parallelweg.
> Bij een kruising met een verhard paadje naar rechts en zo kom je weer op de Kerlemeers. Links om zo achter de kerk van Essene uit te komen.
> Voettocht in Pajottenland komt hier door een wijk met aan de éne kant bos en aan de andere kant luxueuze villa's, gelegen langs de Overnellebeek. We hebben ondertussen het grondgebied van Asse (Asbeek) verlaten en zijn nu in de gemeente Affligem (Essene). Bij het einde van het bosje scherp rechts, de Kerlemeers in. Dit wordt al snel een prettig paadje dat door een nat gebied slingert.
> Geen winkels hier in het centrum. De VIP draait over kassei rond de kerk van Essene en vervolgt dan over een weg die tussen een school en een weide vol schapen loopt. Er is hier sinds 1999 het oefenveld van de Schapendrijvers Denderstreek. Vooral border collies worden er afgericht.
> Verderop neemt de VIP een kiezelweg tussen het kerkhof en een kapel. Amper te geloven maar deze vredige plek vormde het openingsitem van het VRT-Nieuws op een septemberdag in 2008.
> Een eind verder gaan we op een T naar rechts, richting Hoeve Eekhout en het dorp Asbeek.
> De kiezelweg loopt licht omhoog loopt door open veld. Links is een vreemd gebouw te zien: "Het Sluis", een buitenhuis uit 1751 van de monniken van Affligem. De veldweg wordt grassig en wat verder loopt de VIP zelfs dwars door veld over een jaarlijks omgeploegd pad. De vreemde ronde constructie links lijkt op een grote volière. Het heeft even geduurd voor ik te weten kwam wat het juist is. Het is een radiobaken voor vliegtuiggeleiding of in vaktaal een 'VHF Omni-directional Range station (VOR)'. Vliegtuigpiloten kunnen de uitgezonden signalen op de VHF-band (108 - 117.95 Mhz) ontvangen en zo hun route afstemmen.
Essene
> Dit is het enige dorp van de gemeente Affligem waar we passeren. In de kerk OLV-Bezoeking staat een origineel Van Peteghem-orgel. Al sinds de 15de eeuw wordt Sint-Antonius hier nog elk jaar gevierd.
> Andere oude gebouwen zijn ondermeer enkele vierkantshoeven en de Bellemolen.
> Bijnaam van de Essenaars: De papeters. Het standbeeld van de papeter op het kerkplein werd onthuld in 2007 en is van de hand van de Teralfense kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck. We zullen nog werk van hem zien in andere dorpen langs Voettocht in Pajottenland.
Kerkhof Essene, nationaal nieuws
> Het dorp was in shock op 13 september 2008. Het kerkhof was herschapen in een woestenij van kapotgeslagen grafornamenten en hele grafstenen waren kapot gemaakt. Maar liefst 143 graven waren zwaar geschonden. Nog meer consternatie en ongeloof toen bleek dat die vernieling was aangericht door 3 kinderen van amper 7 en 8 jaar oud. Ze werden voor de jeugdrechter gebracht. Hoe konden ze zoveel vernieling aanrichten? Bleek dat ze uit verveling hadden gehandeld. De volkswoede keerde zich ook naar de familie van de kinderen en de politie en lokale overheid had alle moeite om de emotioneel aangeslagen bevolking van Essene kalm te houden.
> Bij het kerkhof ligt ook de Sint-Augustinuskapel, gebouwd in 1860 door Gust Van Mulders als dankbetuiging voor een genezing. Het huidige kapelgebouwtje dateert uit 1936, herbouwd in opdracht van de zusters van Vorselaar. Ze is tevens gewijd aan OLV.
VIP
205 km