Overzichtskaart VIP
Startpagina > Wandelen > Voettocht in Pajottenland
21. Beert, Bellingen & Buvingen
Belllingen
Kerk Beert, met op de arduinen zuilen van de toegangspoort tot het kerkhof Latijnse woorden die betekenen 'Vandaag ik, morgen gij'.
> De VIP draait in wijzerzin rond de kerk met kopergroene spits om een asfaltwegje een tijd te volgen tot voorbij de bushalte Kattenhol. Hier was de markering niet zo goed. Kort na de bushaltes gaat de VIP bij een T-kruispunt links over een gebetonneerde veldweg naar een holle strook toe. Wat hoger gaat de VIP dan weer rechts verder door de velden met links in de verte een mooi uitzicht over de laatgotische kerk van Bellingen.
> Onderweg tussen Halle en het Pepingse dorpje Beert wandelen we lange tijd over een gebetonneerde veldweg. Weinig padmarkering onderweg maar er zijn dan ook weinig potentiële steunpunten om de tekens op aan te brengen. De landelijkheid is weer volledig terug. We wandelen de volgende kilometers door een vrij open deel van het Pajottenland met relatief dun bevolkte dorpskernen. De betonweg leidt ons ons helemaal tot het centrum van Beert.
> Dat dorp laten we dus voor één keer links liggen. De gewassen in de velden zijn hier voornamelijk maïs, voederbiet en koolzaad. Kortbij het gehucht Buvingen neemt de VIP een meer linkse richting en passeert hier langs een boerderij om ongeveer parallel met de drukke weg Ninove - Halle naar Pepingen toe te lopen.
Beert
> Beert hoort tot de gemeente Pepingen, met zo'n 4500 inwoners de op één na kleinste gemeente van het Pajottenland. Pepingen is in feite een samenvoeging van een rist kleine boerendorpen. Hoofddorp Pepingen telt zelf maar 1500 inwoners. Beert heeft er 550.
> Dit stille dorp was lange tijd een Brabantse enclave in Henegouwen. Niet zo verrassend dus dat op sommige kapellen en op grafstenen bij de kerk nog Franstalige opschriften zijn te lezen. De Franstalige naam van het dorp is Brages, maar we zijn hier wel degelijk in Vlaanderen. Verder is het een eenvoudig stil dorp, geschaard rond de met een geoxideerd koper gehelmde kerktoren, en waar niet veel te beleven valt. (Moet dat?)
VIP
205 km