Overzichtskaart VIP
Startpagina > Wandelen > Voettocht in Pajottenland
15. Sint-Ulriks-Kapelle
Sint-Ulriks-Kapelle
> Aan de andere kant van de snelweg komen we dadelijk in Sint-Ulriks-Kapelle, behorende tot de gemeente Dilbeek. De weg daalt al snel via een kapel af naar de kerk van Sint-Ulriks-Kapelle. Van het feit dat er vanavond een muziekconcert plaatsvindt en er een paar vijwilligers in de kerk aanwezig zijn om alles klaar te zetten maak ik meteen even gebruik om het kerkgebouw binnen te glippen.
> De dorpskern van Sint-Ulriks biedt verder weinig interessante bezienswaardigheden. De VIP neemt ter hoogte van de kerkdeur een trappenpad, loopt beneden naar links om verderop een drukke weg over te steken. Naast een slagerswinkel een kiezelweg in die al gauw versmalt. Via een kasseistrook rechtdoor. Links wordt een paadje van de lokale Hoppewandeling niet gevolgd, maar neemt de VIP een rustig asfaltwegje rechtdoor. 60 km. We zetten koers naar Sint-Martens-Bodegem.
Sint-Ulrikskerk
> Als je de kerk toevallig open vindt kan je er enkele 17de eeuwse beelden zien van de patroonheiligen Sint-Ulrik en Sint-Hubert. Het kerkgebouw zelf is wat aan restauratie toe. Het dossier heeft al een lange lijdensweg achter de rug. Vorige restauraties aan het gebouw zijn niet altijd even smaakvol uitgevoerd, zoals je kan merken aan de koorommegang aan de buitenkant.
Brouwerij Girardin
> Gelegen in Sint-Ulriks-Kapelle maar niet langs ons wandeltraject van Voettocht in Pajottenland. Hier wordt van de fijnste lambik gebrouwen die je in het Pajottenland vindt. Het is een familiebedrijfje met nu al de vierde generatie sinds 1882. De brouwerij levert lambik aan geuzestekers als Hanssens (Dworp), De Cam (Gooik) en 3 Fonteinen (Beesel). Girardin brengt ook zijn eigen faro en geuze op de markt. Daarnaast brouwen ze ook een paar fruitbieren (Girardin Kriek en Girardin Framboise). Je kan deze bieren zeker in een aantal cafés langs onze wandelroute proeven.
Sint-Ulriks-Kapelle
> Ondanks de druk vanuit de omliggende verstedelijkte dorpen Groot-Bijgaarden en Ternat is het op het autolawaai van de E40 na nog redelijk landelijk in het dorpscentrum van Sint-Ulriks-Kapelle, hoewel het vooral een 'slaapdorp' is.
> Een sticker op het gemeentebord met daarop 'Respecteer het Vlaams karakter van onze gemeente' herinnert aan een andere bedreiging voor het dorpskarakter: Dilbeek en zijn deeldorpen lijden onder verfransingsdruk vanuit het Brusselse.
> Tegen de gevels zijn een paar oude gedenkstenen waarvan er eentje zeer goed is bewaard. Hij beeld een eeuwig slapende Theodore de Fourneau af in de klederdracht van die tijd. Hij was kasteelheer en gestorven in 1634.
> Waarom Sint-Ulrich als patroonheilige werd gekozen is niet meer geweten maar het is wel een vreemde keuze. Sint Ulrich van Augsburg is hier in Brabant immers helemaal geen bekende heilige. Hij wordt vooral in Duitsland en Oostenrijk vereerd. Zoals je kan zien aan het beeld in de kerk, wordt hij steeds met een mijter en met een vis afgebeeld. Hij was immers bisschop. De vis heeft te maken met een aan hem verbonden legende waarbij hij op een vrijdag vlees in vis liet veranderen.
VIP
205 km