Overzichtskaart VIP
Startpagina > Wandelen > Voettocht in Pajottenland
38. Groenenberg
Mooie oude beuk van rond 1900.
Winters landschap richting Gaasbeek-dorp.
Zwavelkopjes, dringend voor plaats.
Kasteel Groenenberg in een sneeuwkleedje
De VIP langs domein Groenenberg.
Onderweg richting Sint-Gertrudis-Pede.
> In de finale kilometers van Voettocht in Pajottenland wisselen we nog een paar keren snel van gemeentegrondegebied.
> Voettocht in Pajottenland loopt dus ter hoogte van de weg Gaasbeek - Anderlecht even naar rechts richting domein Gaasbeek om dan een weg links te nemen die eerst overgaat in een in 2 sporen gebetonneerd pad. Dan nemen we een aangenaam paadje langs de bosrand. Rechts ligt het domein van Groenenberg.
> Ook door dit domein loopt de VIP niet maar je komt wel langs een ingang om dit publiek toegankelijk domein te bezoeken.
> Terug op de VIP blijft het pad de bosrand volgen, voorbij een boswachtershuis dat eveneens tot Groenenberg behoort om dan licht links het veld in te draaien. In een open landschap van akkers wandelen we nu over een veldweg een tijdje, tot we de verkeersweg van Lennik naar Anderlecht bereiken. Wandel je deze weg op naar rechts dan kom je na 600 meter bij de bekende brouwerij van geuze en fruitbieren Lindemans (zie pagina over Vlezenbeek).
> De VIP steekt echter gewoon de Lenniksebaan over en vervolgt in de de Eksterstraat richting Sint-Gertrudis-Pede.
Domein Groenenberg
> Terwijl de VIP op het grondgebied van de gemeente Lennik blijft, ligt het grootste deel van domein Groenenberg, inclusief het kasteel, op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, meerbepaald Vlezenbeek. De gemeentegrens loopt er dus dwars doorheen. Dit kasteeldomein is veel jonger dan dat van Gaasbeek.
> De omgeving was bebost tot het bos in de 19de eeuw gerooid werd om er landbouwgrond van te maken. Een rijke bourgeois-notaris uit Lembeek, Charles Claes, kocht de gronden op eind 19de eeuw en liet er rond 1900 een kasteel optrekken. Het ontwerp van het park was van landschapsarchitect Edmond Galoppin, die ook oa het Schaarbeekse Josaphatpark ontwierp. De Tweede Wereldoorlog sluit de periode van Groenenberg als lustkasteel af. De Duitse bezetter neemt er immers zijn intrek. Veel schade wordt echter aangericht bij de bevrijding, als de geallieerden het kasteel innemen. Zoveel schade dat het onbewoonbaar wordt en vervalt tot een ruïne. Ook het omringende park verwildert helemaal.
> Tientallen jaren staat het onbewoonde kasteel er vervallen bij. In de jaren '70 heeft de toen nog unitaire provincie Brabant megalomane plannen om tesamen met projectontwikkelaars Groenenberg en wijde omgeving om te toveren tot 'Europeanum', een soort gigantisch pretpark met als thema Europa. Het is vooral dankzij het Actiecomité Pajottenland, dat in de jaren '70 hevig actie voerde tegen een aantal grote structuurplannen die de eigenheid van het Pajottenland bedreigden, dat dit plan niet is doorgegaan. Ook het plan om er een golfterrein van te maken en om er een camping neer te poten kon succesvol worden tegen gegaan.
> Uiteindelijk is het de Vlaamse overheid die in 1981 van de erfgename het domein Groenenberg opkoopt. De afdeling Bos & Groen (nu Natuur & Bos) heeft sindsdien prachtig werk geleverd door het domein te herstellen naar het oorspronkelijk ontwerp van Galoppin. Groenenberg werd voor het publiek open gesteld in 1990. Ook het kasteel werd gerenoveerd en wordt nu verhuurd voor feesten, recepties enz...
> Een wandeling door het park is interessant. Onderweg zie je nog een paar oorspronkelijke bomen van het park, die na meer dan 100 jaar indrukwekkende vormen hebben aangenomen, zoals een paar oude beuken. Aandacht voor de heraanplant van typische inheemse soorten, zoals linde en beuk maar ook groepjes van uitheemse soorten zoals dat bij de creatie van het park, rond 1900, het geval was. Je kan er ook een groot aantal variëteiten van hortensia's bekijken, rododendrons, pioenen en de azaleacollectie telt zowat 150 verschillende soorten.
> Net zoals het bijna aangrenzende kasteeldomein van Gaasbeek is Groenenberg dus in handen van de Vlaamse overheid, die beide domeinen bijna helemaal openstelt voor het publiek. Met de aankoop van nog een paar percelen eikenbos vlakbij Groenenberg is dit domein nu dus zowat even groot als domein Gaasbeek, al is de geschiedenis veel jonger.
VIP
205 km