Startpagina > Wandelen > Streek-GR Mol-Om
> Een buitenbeentje op alle vlak, de Streek-GR Mol-Om. Deze wandelroute bestond eigenlijk al voor de Vlaamse vereniging Grote Routepaden werd opgericht in 1977. Mol-Om was de eerste Europese wandelroute buiten Frankrijk die met geelrode streepjes als een streek-GR werd bewegwijzerd in 1974. Meer nog: Eigenlijk was Mol-Om de eerste Vlaamse GR, hoewel de route aanvankelijk niet als dusdanig werd erkend. Nog vreemder is dat GR Mol-Om eigenlijk een GR is die door maar één gemeente loopt (Mol dus)! Hoe dat allemaal kon en zich ontwikkelde vertellen we hieronder.
> In 1970 rijpt binnen de Molse Sportraad en met name bij Aimé Wouters, het idee om een eigen wandelroute te ontwikkelen. Inspiratie wordt gevonden bij buitenlandse wandelroutes. Voor de gemeentefusies van 1977 was Mol qua oppervlakte de grootste gemeente van België met bovendien veel groene ruimte. In samenwerking met de VVV van Mol worden trajecten uitgezocht over rustige wegen en paden. Daarbij wil men niet enkel door bossen lopen maar ook andere aspecten van de gemeente in beeld brengen, zoals de meren en kanalen en zelfs industrie.
> Eind 1972 wordt een eerste deel ingewandeld. 'Mol-Om' werd het pad gedoopt, dat bekte beter dan 'Rondom Mol'. Het uitzetten van een wandelroute verloopt niet zonder problemen. Boswachters en terreineigenaars stonden in die tijd veel vaker weigerachtig tegen het aanbrengen van bewegwijzering. Anderzijds hadden padmarkeerders (ook van andere paden) in die tijd ook niet altijd de gewoonte om overal toelatingen aan te vragen voor padmarkering aan terreineigenaars. Die handelswijze en het wantrouwen leidde vaker tot conflicten dan vandaag. Sabotage door het uitkrassen van tekens was schering en inslag bij Mol-Om, in die mate dat men voor de inwandeling over 6 zondagen, telkens pas de dag ervoor de tekens ging aanbrengen uit vrees dat ze anders weer te snel waren verdwenen!
> Die volledige inwandeling van de 80 km lange, circulaire Mol-Om vond plaats in september 1974 op initiatief van de Molse Sportraad. Voor het eerst wordt ook de geelrode bewegwijzering gebruikt. Op die wijze is in Frankrijk ook een GR du Pays gemarkeerd maar de keuze voor die bewegwijzering is ook vooral ingegeven omdat geel en rood de wapenkleuren zijn van de gemeente Mol.
> Nog in het begin van de jaren '70 groeit vanuit de Molse Sportraad de Wandelsportvereniging Mol of kortweg W.S.V. Mol, een wandelclub met de trotse drager van het Antwerpse stamnummer A001. Ze adopteren Mol-Om en onderhouden niet enkel de bewegwijzering maar richtten ook jaarlijks een 'internationale Mol-Om' in. In die eerste jaren was er dan ook een viertalige beschrijving van de route voorhanden.
> In 1986 deponeerde vzw Grote Routepaden de witrode en geelrode kleuren van GR's bij het merkenbureau. Nu was er wel een probleem, er was immers al 'de geelrode Mol-Om'. Hoe dat opgelost raakte en Mol-Om een volwaardige Streek-GR werd vernemen we van Jan van Meirvenne (wandelwereld.be):
> "Er werd een vergadering gepland tussen het gemeentebestuur van Mol, WSV Mol en het GR-Bestuur. WSV Mol en het gemeentebestuur hadden nog voor de vergadering had plaats gehad, de stiekeme hoop om de Mol-Om te laten opnemen in het GR-net. Alleen, ze durfden dat niet vragen aan het GR-bestuur. GR was op voorhand de mening toegedaan dat er plaats was voor een streek-GR en vond dat Mol-Om wel in dat plaatje paste. Maar, ... zouden ze zoiets wel durven voorstellen aan de mensen uit Mol ? Zouden die deels afstand willen doen van hun eigen route ? Niemand durfde zoiets rechtstreeks te vragen. Die bewuste vergadering vond plaats. Je raadt het al, niemand stelde de vraag aan de ander. Geen oplossing dus, de vergadering werd gesloten. Bij het inpakken zei iemand langs zijn neus weg: " 't Zou toch mooi zijn moest de Mol-Om in het GR-netwerk opgenomen worden". Iedereen hoorde dat, en 5 minuten later was de deal beklonken." Aldus kwam Mol-Om in het Vlaamse GR-netwerk. WSV Mol zou verder het onderhoud van de route verzorgen. Voor beide partijen een win-winbeslissing: WSV Mol en de gemeente Mol kregen erkenning en extra publiciteit voor hun wandelroute en GR-paden kreeg er in één keer een afgewerkte GR bij, meteen ook de eerste Streek-GR in Vlaanderen.
Voorstelling
Padgeschiedenis
Kruisende langeafstandspaden
Grote Routepaden vzw kondigt in zijn tijdschrift in 1988 Mol - Om aan als eerste Vlaamse Streek-GR
De oude houten Mol-Omwegwijzer bij de sporthal van Mol, kan best een likje frisse verf gebruiken
> In het verlengde van die beslissing kreeg Mol-Om ook een volwaardige topografische gids in 1990. De wandelroute bestond toen al meer dan 15 jaar en naar aanleiding van de gids werd het traject van Mol-Om ook helemaal op punt gesteld. Vooral op het zuidoostelijke deel van de route werd het traject nogal gewijzigd ten gevolge van een zuidelijke ringweg. Mol-Om kreeg ook 'doorsteektrajecten' waardoor een opdeling 42-60-80 km ontstond.
> Inmiddels zijn we alweer meer dan 20 jaar na het verschijnen van de eerste gids. Hier en daar zijn kleine wijzigingen aan het traject gebeurd maar eigenlijk valt dat best mee. De gids zelf werd in 2011 uit de handel genomen en het ziet er niet naar uit dat er een nieuwe gids zal komen. Grote Routepaden zelf stelt de route digitaal ter beschikking - inclusief GPS-info - via hun website. Wel is er via de VVV van Mol nog een brochure te krijgen met een kaartje op. WSV Mol is inmiddels nog weinig betrokken bij GR Mol-Om. Er worden ook geen georganiseerde tochten meer op ingericht vanuit de wandelclub.
> Atypisch voor een GR maar wel populair bij wandelclubs is het systeem van 'kontroleposten' onderweg. Het gaat over een aantal plaatsen onderweg (meestal cafés), waar je een afstempeling kan krijgen als bewijs dat je de tocht hebt afgelegd. In de GR-topogids van 1990 zijn die plekken opgenomen. In de gids was oorspronkelijk zelfs een afstempelkaart toegevoegd. Op het einde kon je dan een 'bijzonder getuigschrift' verkrijgen op voorlegging van je volle stempelkaart. Blijkbaar hechten nogal wat wandelclubs en hun leden daar waarde aan voor het toekennen van punten, klassementen en bekers. Onderweg tijdens mijn tocht heb ik navraag gedaan of dat afstempelsysteem nog bestaat maar ik had de indruk dat dit al lang niet mee zo is.
> Over de jaren heen zijn er ook nogal paden verhard geworden, zeker langs de kanalen, ten behoeve van het fietstoerisme. Er werd verkaveld maar elders in Mol kwamen er ook opportuniteiten vrij door de herbestemming tot natuur- of parkgebied van verlaten zandontginningen. Toch kan je je de vraag stellen of de gemeentelijke GR Mol-Om niet wat de GR te veel is geworden tussen andere GR's en of de mooiste trajecten van Mol-Om misschien niet beter worden geïntegreerd in de grotere GR's van de Kempen.
>Op de volgende pagina een pak harde wandelinfo over Mol-Om, daarna wandelen we de hele route ook af.
Infobord over Mol-Om in het centrum van Mol
> Mol ligt in de Antwerpse Kempen, geschurkt tegen de Nederlandse grens en de Vlaamse provincie Limburg. Typisch Mol zijn de verschillende kanalen, schrale zandgronden, meren (van zandontginning) en bossen. Tot de fusies in 1977 was de gemeente Mol qua oppervlakte de grootste van Vlaanderen. Groot genoeg voor een eigen lange afstandspad, ontwikkeld door de lokale wandelclub. Eind jaren '80 werd deze lange afstandswandeling door Grote Routepaden Vlaanderen geadopteerd als eerste Vlaamse Streek-GR. Sindsdien is deze GR altijd een 'buitenbeentje' geweest op alle vlak. Met wat goede wil kan je in de vorm van het volledige traject zowaar een wandelschoen zien (eigenlijk een laars), net zoals de vorm van het grondgebied van de Kempense gemeente Mol zelf.
> Maar er is nog veel meer dat van 'de Mol-Om' een geval apart maakt in het GR-net. Dat leggen we je hieronder haarfijn uit. Op een volgende pagina geven we een pak wandeltips mee, gesprokkeld uit eigen ervaring, nadat we de tocht in 3 grote lussen helemaal wandelden. Dit is enkel een persoonlijk verslag. Voor officiële informatie, routebeschrijving enz... kan je terecht bij Grote Routepaden vzw, waarvan de vrijwilligers uit de provincie Antwerpen ook voor het onderhoud van deze wandelweg zorgen.
GR 565 Sniederspad
75 jaar oud wandelpad genaamd naar de Kempische schrijver Renier Snieders. Sinds 1988 een volwaardig GR-pad onder nummer GR 565. Loopt van Deurne via Turnhout naar Bladel (NL) over 120 km. Kruist Mol-Om ten westen en ten noorden van de abdij van Postel.
Streek-GR Kempen
Streekpad van 204 km + 100 km varianten door de Antwerpse Kempen. Deze route wordt momenteel hertekend. Loopt even te samen met Mol-Om ten noordoosten van de abdij van Postel.
LAW 11 Grenslandpad
Nederlands LAW-pad van 393 km dat ruwweg de grenslijn volgt tussen Vlaanderen en Nederland, van Sluis tot Thorn. Loopt te samen met Mol-Om op het meest noordelijke deel van de Vlaamse Streek-GR.
Streekpad 5 Brabants Vennenpad
Nederlands Streekpad van 233 km in lus door de provincie Noord-Brabant. Raakt aan Mol-Om ter hoogte van grenspaal 197 op het noordoostelijke punt van Mol-Om.
Via Monastica
Route van het Vlaamse Genootschap van Santiago de Compostela. Maakt de verbinding van Nederland naar Frankrijk via Norbertijnerabdijen. Van 's Hertogenbosch naar Rocroi over 320 km. Loopt in het spoor van bestaande lange afstandswandel- en fietspaden waarbij even 2 x te samen met Mol-Om langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.
ex-GR 561
Het huidige traject van GR 561 (Kempen-Maaspad) kruist Mol-Om niet meer maar het vroegere traject deed dat wel en daarvan is praktisch nog alle padmarkering over gebleven. Die roodwitte tekens behoren dus tot een vervallen traject.

 

 

 

 

 

Mol - Om (93 km)