Startpagina > Wandelen > Trans-Semoisienne > Voorstelling
Semoy kort voor de monding te Monthermé
> In 1993 werden door de Waalse overheid richtlijnen uitgevaardigd om in de belangrijkste rivierdalen de gewestelijke ontwikkeling en ecologische waarden op een duidelijke manier te ordenen en met elkaar te integreren. Doel was om de natuurlijke omgevingsfactoren te inventariseren, beschermen en benutten op een wijze die voor mens en natuur meerwaarde oplevert.
> Contacten tussen de 12 gemeenten langs de Semois leidde tot een beginselverklaring voor samenwerking, die in 1994 werd ondertekend. Een studieproject voor het Semoisbassin moest worden uitgewerkt. Onder leiding van een Luxemburgse tak van de Université de Liège (FUL) werd een platform gecreëerd waar belangenverenigingen, gemeentebesturen en gewestelijke en provinciale overheidsdiensten in participeerden. Daar werd een stappenplan uitgewerkt, gespreid over 3 jaar.
> De Trans-Semoisienne is een project rond recreatieve trajecten van lange afstand voor wandelaars, fietsers en ruiters. Een initiatief van de organisatie 'Contrat de Rivière Semois/Semoy'. De vallei van de Semois wordt gevolgd van de bron te Aarlen tot de monding in de Maas in het Franse Monthermé. Hieronder ligt de focus op de TransSemoisienne voor wandelaars. De route valt vaak te samen met de Grande Randonnée 16 - Sentier de la Semois.
> Diep in de Belgische Gaume en de Belgisch-Franse Ardennen meandert de rivier Semois/Semoy in ontelbare wilde bochten. Op het plateau van het Arelerland (Pays d'Arlon) ontspringt de Semois. In de Gaume verandert de Semois van een beek in een rivier en vloeit ze rustig slingerend door groene weiden naar het Ardennenmassief. Als de Semois die Ardennen bereikt, even na Jamoigne, begint haar loop aan een enorm slingerwerk om door dat massief te breken, wild stromend in vele meanders. Aan de Franse grens verandert haar naam in 'Semoy'. Wat verder mondt de Semoy uit in de Maas te Monthermé.
> Vooral in de Ardennen vormen de rivieroevers en de sterk oplopende en beboste hellingen langs de Semois / Semoy een attraktief en uitdagend wandelgebied. Sommigen vinden dit - omwille van de relatief grote hoogteverschillen - niet alleen het meest sportieve wandelterrein in België maar ook het meest aanlokkelijke, omwille van de vele fantastische uitzichtpunten en de karakteristieke Ardense dorpen.


Projectgeschiedenis Trans-Semoisienne
Bewegwijzering
topo-guide transsemoisienne
> Dit is geen officiële informatie over de TransSemoisienne. Contacteer hiervoor de ondersteunende organisatie: Contrat de Rivière Semois-Chiers, Avenue de Longwy, 6700 Arlon. Specifiek voor de TransSemoisienne kan je ook terecht bij de projectindiener, vzw 'La Défense de la Semois'.
> Wandelaars die over lange afstand de vallei van de Semois willen ontdekken, raden we in de eerste plaats aan om het gemarkeerde traject van GR 16 - Semois te volgen. Over deze bewegwijzerde route hebben we een uitgebreid persoonlijk verslag gemaakt met alle etappe-info, elders te vinden op Trekkings.be. GR 16 - Semois. Wie toch het licht verschillende Trans-Semoisiennetraject wil volgen: Lees voort, we vertellen je hoe je dat aanpakt maar brengen er geen lange etappe-beschrijvingen over.


Trans semoisienne kaart
> Padmarkering op het Belgische deel wordt volledig verzorgd door vrijwilligers van de Luxemburgse en Naamse afdeling van de vzw Les Sentiers de Grande Randonnée (SGR) met de bekende witrode tekens. Er kan altijd wel een teken missen door bvb boskap. Boswerkers houden meestal geen rekening met het feit dat er markeringen zijn aangebracht om wandelaars te leiden.
> Algemeen bekeken is de uitpijling echter zeer goed gedaan en onderhouden. Als er dan toch een teken mankeert of onduidelijk is aangebracht, dan kan de wandelgids wel uitkomst brengen.
> Bewegwijzering is in 2 richtingen. Wil je de beschrijvende tekst uit de gids volgen, dan moet je de tocht van Aarlen naar Monthermé wandelen, niet omgekeerd.
> Sommige delen van de TransSemoisienne komen niet meer overeen met de actuele GR-bewegwijzering of. Als je strict de TransSemoisienne wil volgen moet je dus de kaart- en gidsgegevens prioriteit geven op de GR-tekens. Stukken die niet meer deel uitmaken van het huidige GR-traject zijn niet (meer) bewegwijzerd of onderhouden.
Markering TransSemoisienne wandelaars (GR 16)
Standaard-markering
(wit /rood).
Richting- of padverandering. (In dit voorbeeld afslag naar rechts) Variant traject, afkoppeling van het hoofdpad, aanlooproute of verbindingsroute. Andreaskruis: Verkeerd pad.
> Het tracé van de TransSemoisienne voor wandelaars zoals op de wandelkaart van 2008 ingetekend, is nog gebaseerd op de Grande Randonnée-route van voor het jaar 2008 (bovenste kaart). Sinds 2009 is de Grande Randonnée immers op nogal plaatsen hertekend (onderste kaart). De belangrijkste verschillen:
* In de Gaume (oostelijk deel) volgt de Trans-Semoisienne tussen Fouches en Tintigny de Semoisvallei korterbij maar over meer verharde wegen.
* In de Belgische Ardennen (centraal deel) steekt de Trans-Semoisienne tussen Auby-sur-Semois en Bouillon een paar maal de meanders van de Semois door over asfaltwegen, terwijl GR 16 trouwer de kronkelende loop van de Semois volgt.
* In de Franse Ardennen (westelijk deel) blijft de Trans-Semoysienne vanaf Naux vooral de Semoy-oevers volgen tot de monding, terwijl GR 16 daar de hoogten boven de valleien van Semoy en Maas opzoekt.
* Er zijn nog een aantal minder lange verschillen in traject tussen beide routes. De totaalafstand van de Trans-Semoisienne is 184 km, van GR 16 is dat 202 km.


> De officiële bewegwijzering van een GR-pad in Frankrijk is gelijkaardig. Enkel het teken voor een aankomende richtingverandering is anders (in dit voorbeeld, afslag naar rechts).
> In de Franse Ardennen volg je te Naux verder de Franse GR 16 (vroeger GR AE) over het sinds 2016 vernieuwde en helaas geasfalteerde traject van de Trans-Semoysienne naar Thilay en Tournavaux. Je volgt tot Monthermé eigenlijk praktisch de hele tijd de oude spoorbedding verder. Het traject van de Trans-Semoysienne hier werd in 2015 / 2016 helemaal herzien en is nu grotendeels geasfalteerd ten voordele van fietsers. Er werd in de buurt van Tournavaux ook een nieuwe passerelle over de Semoy gelegd en er werden veel nieuwe infoborden geplaatst.
bewegwijzering transsemoisienne trage weggebruikers
> De Trans-Semoisienne / Trans-Semoysienne heeft ook een eigen markering: Een gele liggende driehoek met daarbij het logo van Contrat de rivière Semois/Semoy, aangebracht in de vorm van gepijlde bordjes. Deze markering moet door wandelaars NIET worden gevolgd. Ze is bedoeld voor wie de TransSemoisienne voor ruiters, paardenkarren en mountainbikers wil volgen.
> Er bestaat ook nog een apart traject voor toerfietsers en recreatieve fietsers dat over verharde wegen loopt. Die route is niet bewegwijzerd.


logo Transsemoisienne
Transsemoisienne
De TransSemoisienne langs uitzichtpunt Libaipire (Herbeumont)
Infoborden over de TransSemoisienne onderweg
> Nog in 1994 werd de eerste stap gezet: Het verzamelen van informatie, evenals inventarisatie en opnemen van de toestand van de bestaande infrastructuur en omgevingselementen op en langs de Semois en haar zijrivieren.
> In 1995 werden uit die vergaarde informatie een aantal problemen gedestilleerd. Rond 12 objectieven die allen met de Semois te maken hebben (zoals verbetering van de waterkwaliteit, afvalbeleid, erosieproblemen, monumentenbescherming, ecologisch verantwoorde landbouwmethoden, bosbeheer, culturele identiteit, duurzaam toerisme en zachte recreatie,...). Al die doelstellingen werden in een charter gegoten, waarbij gemeentebesturen, overheden en belangenverenigingen beloofden zich voluit in te zetten om de vooropgestelde ideeën te realiseren.
> Vanaf 1996 zien we de concrete geboorte van een aantal projecten. Voor de 12 objectieven zijn 300 aktiepunten uitgewerkt.
> Eind 1996 wordt in het historische kader van Godfried's burcht in Bouillon het 'Contrat de rivière Semois' ondertekend door de betrokkenen.
> Aan de Franse zijde van de grens werd in 1998 een gelijkaardig project opgestart. Door samenwerking met de Franse Semoy-regio kon naast de financiële inbreng van de Waalse overheid, ook een beroep worden gedaan op de geldpot van het Europees Fonds voor grensoverschrijdende regionale ontwikkeling, Interreg.
> Vanuit de univ te Aarlen (FUL) dirigeert, stimuleert en adviseert een secretariaat de projecten. Jaarlijks wordt door de participerende overheden een evaluatievergadering gehouden. Veel doelstellingen zijn inmiddels gerealiseerd.
> Onderdeel van het toeristische luik van 'Le Contrat' was het creëren van trajecten in de Semoisvallei voor zowel wandelaars, fietsers als ruiters. Het idee van deze TransSemoisienne werd in 1996 voorgesteld door Roger Laurent van de vzw 'La Défense de la Semois'.
> In samenwerking met de Waalse GR-paden werd in 2001 de Trans-Semoisienne - wat het wandelluik betreft - op het terrein uitgewerkt, eigenlijk moest enkel het deel tussen Aarlen (bron) en de stuwdam op de Vierre worden gerealiseerd, want er was al de langer bestaande GR AE (nu GR 16). De route werd
ingewandeld op 19 augustus 2002.


> De oplage van de eerste topografische kaart van de Trans-Semoisienne was snel uitgeput want ze werd gratis weg gegeven. Eind 2009 werd er een nieuwe, verbeterde topografische kaart gepubliceerd, net op het moment dat de GR-organisatie het traject hertekende. Gevolg: de nieuwe kaart meteen verouderd wat het wandeltraject betreft. We menen dat er hier slechte communicatie is geweest tussen de GR-organisatie en de projectopvolgers van de Trans-Semoisienne (FUL, La Défense de la Semois). In die zin zorgt het kaarttraject van de Trans-Semoisienne nu ook wat voor verwarring ten opzichte van de geadopteerde GR 16 Semois.
> Vandaag leeft de Trans-Semoisienne vooral voort in een jaarlijks groepsevenement (augustus) voor alle soorten zachte recreanten tegelijk. Website (franstalig). Het is echter ook nu nog perfect mogelijk om deze route zelfstandig af te wandelen aan de hand van de tips die we je hierboven gaven. Voor meer details over het wandelgebied verwijzen we je ook graag door naar ons veel uitgebreider verslag over de vergelijkbare wandelroute GR 16 - Semois.
> In Frankrijk onderging het tracé van de Trans-Semoysienne een grondige vernieuwing in 2015 / 2016. Oeverpaden langs de Semoy werden er geasfalteerd ten voordele van fietsers, er kwam een passerelle over de Semoy bij en er werden heel wat infoborden geplaatst.
Voorstelling & Wandelinfo
Wandelgebied
Gids, kaart, GPS
Overnachten, bus+trein, bevoorrading, etappes
> De 3 gidsen zijn nog tot uitputting stock te verkrijgen per post bij Contrat de Rivière Semois-Chiers, Avenue de Longwy, 6700 Arlon. Je kan de wandelgids mogelijk ook verkrijgen bij de toeristische dienst te Florenville.
> Zoals reeds eerder vermeld, bestaat er ook een meer recente topogids voor wandelaars over de vergelijkbare route GR 16. Een uitgave van SGR. Meer details hierover bij het wandelverslag over GR 16.
> Alle TransSemoisienne-trajecten voor de verschillende recreantengroepen zijn ook te vinden op één topografische kaart die het hele Semoisbekken overspant. De laatste uitgave dateert uit eind 2008 en is gebaseerd op de trajecten die rond eind jaren '90 werden ontworpen. De kaartschaal is op basis van 1:50.000. Eveneens te koop via de de adressen hierboven, toeristische diensten in de Semoisvallei en ook bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Prijs: 7,5 €.
> Er bestaan geen officiële GPS-tracks over de Trans-Semoisienne.


>De gids voor wandelaars ('topo-guide du sentier de grande randonnée') bevat geen topografische kaarten zoals de titel doet vermoeden. Het boekje van 96 pagina's is enkel beschikbaar in het franse. Je vindt er ondermeer een routebeschrijving in, wat summiere achtergrondinformatie over bezienswaardigheden en verder heel wat praktische informatie: tussenafstanden, wandeltijden, hoogteprofiel, buslijnen, enz. De gids dateert al van 2001. De Trans-Semoisiennegids kost in principe 9 € maar is inmiddels verouderd en nog moeilijk te vinden.
> Voor de zogenaamde 'trage weggebruikers' ('traffic lent') is er een aparte route en gids. Bedoeld voor ruiters, paardenkarren en mountainbikers. De paden die werden uitgekozen zijn bij voorkeur veldwegen, rustige asfaltwegen en brede bospaden. Daar waar de passage voor koetsen en karren mogelijk moeilijk is wordt dit vermeld. Dit traject is 186 km lang. De gids is gratis maar nog moeilijk te vinden.
> Voor toerfietsers en recreatieve fietsers ('cyclo') werd ook een apart traject uitgewerkt dat onverharde ondergrond vermijdt. Over asfalt of beton dus, bij voorkeur op rustige landweggetjes. Daardoor worden er nogal wat Semoismeanders afgesneden, het traject valt dus iets korter uit: 164 km. Bij de gids is een handig los roadblad zodat niet steeds de topogids moet worden geraadpleegd onderweg bij wegsplitsingen. De gids is gratis maar nog moeilijk te vinden.
Trajectvergelijking TransSemoisienne <--> GR 16 Semois
Het ijsvogeltje zoekt enkel zuivere
waterbassins op, het is dan ook een passend symbool voor het 'Contrat'
topokaart Trans-semoisienne
Topografische kaart
> Aangezien de Trans-Semoisienne voor een groot deel samenvalt met GR 16 Semois verwijzen we voor deze informatie naar het wandelverslag over GR 16 Semois.
> De pagina's met alle etappeverslagen van de TransSemoisienne hebben we geschrapt omdat het te verwarrend is met GR 16 Semois en beide routes toch vaak samenvallen. Etappes van GR 16 + gebruik de wandelkaart van de TransSemoisienne voor afwijkingen van de route.


Trans - Semoisienne (184 km)