Startpagina > Wandelen > De Groene Wandeling
> Wat praktische informatie indien je zelf eens De Groene Wandeling, de 56 km lange wandeling van het Brussels Gewest, wil afwandelen.
Wandelinfo
Gids, kaart, GPS
Padmarkering
Werken / Omleiding
> Sinds mei 2013 heeft De Groene Wandeling zijn eerste volwaardige topografische wandelgids! Het verschil met het kaartenboekje van Leefmilieu Brussel is dat je in deze gids ook een pak achtergrondinformatie over de groene zones en buurten van Brussel hebt. Daarnaast is er ook aandacht in de gids voor praktische info en krijg je per deeltraject telkens een 'adresboekje', waarin bvb musea, brasseries of restauranttips zijn opgenomen.
> De cartografie is op schaal van stratenplannen en komt van De Rouck Geocart. Er is in de gids uiteraard ingespeeld op toekomstige tracéverbeteringen van De Groene Wandeling maar toch zitten er wat slordigheden bij op het intekende tracé. De teksten zijn ook niet steeds bijster origineel, dikwijls werden gewoon teksten uit de infofiches van Leefmilieu Brussel klakkeloos gekopieerd. De auteur springt wel vaker ook van groenzone naar groenzone waarbij een aantal interessante stukken gewoon worden overgeslagen.
> Dit is een uitgave van La Renaissance du Livre. Er is een aparte NL en FR-versie van de gids en hij telt 128 pagina's. Auteur is Julie Galand, fotografie Anne Croquet. Te koop in de gewone keten van boekhandels (15 €).
> Leefmilieu Brussel heeft in zijn online documentatiecentrum heel wat infofiches om in te kijken over de verschillende groengebieden die onder hun beheer zijn.
> Brussel Nieuws stuurde in 2012 een reporter over De Groene Wandeling en bracht er een reportagereeks over in 5 afleveringen.
> Freddy Lesage bracht op zijn wandelblog 'Freddy's Wandelhoekje' verslag uit over De Groene Wandeling in 3 etappen. Zoek op data van 23-10-2011, 30-10-2011 en 6-11-2011.
> De bewegwijzering is standaard met houten paaltjes waarop vierkante plaatjes zijn aangebracht. De markeringsplaatjes zijn in de twee wandelrichtingen aangebracht. Het pictogram met een fietser en wandelaars duidt er op dat het traject voor beide groepen samenvalt. Soms zijn de paaltjes vervangen met brede bordjes die zijn aangebracht op ander straatmeubilair (foto rechts).
> De Groene Wandeling werd gelinkt met het Vlaams-Brabantse fietsnetwerk, op verscheidene plaaten zijn Groene Wandelingborden conform de Vlaams-Brabantse bewegwijzering.
> De paaltjes staan niet steevast opgesteld langs dezelfde zijde van de weg. Het is dus altijd wat speuren naar het Groene Wandelingpaaltje onderweg, temeer daar er in een stadsomgeving nogal wat ander meubilair op straat is aangebracht en je uiteraard onderweg steeds oog moet hebben voor de verkeerssituatie. Met name voor fietsers kan het soms frustrerend zijn om op tijd de bewegwijzering op te merken, een wandelaar heeft meer tijd om de wegsituatie in te schatten en om ook de kaart op het wandelgidsje te volgen.
> Algemeen bekeken is de bewegwijzering goed gedaan, hoewel er altijd wel een paaltje zal ontbreken of niet goed is geplaatst. Toch is het noodzakelijk om ook het gidsje van De Groene Wandeling mee te hebben en daarop het routeverloop mee te volgen.
> Soms splitsen het traject voor wandelaars en fietsers uit elkaar. Het pictogram op de bewegwijzering toont dan enkel een fietser of wandelaars, niet beiden (foto uiterst llinks).
> De Groene Wandeling draagt het nummer '01'. Onderweg kom je ook pictogrammen tegen in oranje kleur en met een ander nummer (foto links). Dat zijn lokale wandel- en fietstracés die werden geïntegreerd bij De Groene Wandeling.
> De Groene Wandeling is thematisch onderverdeeld in 7 wandelgebieden. Zo is ook de wandelgids onderverdeeld en op het terrein heb je bij elk beginpunt een wegwijzer met infobord en overzichtskaart van de Groene Wandeling. Die 7 deeltrajecten zijn als volgt (in wijzerzin):
1. Heizelplateau en Koninklijke parken
2. Tussen Zenne en Woluwe
3. Woluwevallei
4. Zoniënwoud en Zuid-Ukkel
5. Tussen Geleytsbeek en Vogelzangbeek
6. Pajottenland
7. Molenbeekvallei
> Zoals je uit de lange ontstaansgeschiedenis zal opmaken, lijkt het of het traject van De Groene Wandeling nooit af is. Er wordt altijd wel ergens gewerkt op of aan het tracé. In de periode dat we de hele wandeling deden, werden we dan ook op nogal wat plaatsen geconfronteerd met omleidingen. In principe zijn er tijdelijke alternatieve trajecten gemarkeerd onderweg.
> Belangrijk is dat je updates over aangekondigde werken checkt vooraf. Dat kan via de website van Leefmilieu Brussel waar aangekondigde werken worden opgelijst.
> Leefmilieu Brussel publiceert een mooi en handig ringboekje met kaarten waarop zowel het tracé van wandelaars als dat voor fietsers is ingetekend. Met het 68 bladzijden tellende boekje kan je probleemloos op weg.
> Weinig detailtekst in de gids over wat er precies is te zien onderweg, wel telkens een voorstelling van één van de 7 deelgebieden waardoor de Groene Wandeling loopt. Er is ook geen detailbeschrijving van het routeverloop onderweg. De kaarten zijn echter zo gedetailleerd en duidelijk dat een routebeschrijving ook niet echt noodzakelijk is.
> De opmaak van de kaarten en de gidsen is verrassend genoeg niet gebeurd door het Nationaal Geografisch Instituut, dat in Brussel is gevestigd, maar door Aquaterra, een Gents cartografisch bedrijf.
> Heb je een stratenplan van Brussel, neem dat dan mee. Wanneer je van de route afwijkt om één of andere reden of omwille van een tijdelijke padomlegging, zullen die alternatieve wegen al snel buiten de kaartuitsneden in de gids vallen.
> De hele gids staat gratis online. Als je een papieren exemplaar wil, stuur dan een mailtje naar Leefmilieu Brussel of bel 02/775.75.75. Tot nu toe is de gids en verzending ook gratis.
> Voor GPS-tracks kan je eveneens terecht bij Leefmilieu Brussel. Pagina.
> Het Gewest Brussel - Mobiel Brussel - publiceert ook een stap- en fietskaart met daarop de Groene Wandeling ingetekend. Ze maakt immers deel uit van het mobiliteitsplan. Het mapje met kaart kost slechts 1 € (eigenlijk een soort remgeldprijs) en is ondermeer te koop bij de fietspunten in de grote Brusselse treinstations (Noord, Centraal, Zuid, Luxemburg). De kaart is nogal onhandig groot en misschien wat onoverzichtelijk maar wel erg gedetailleerd. Ze is vooral handig voor wie zich in de stad intensief wil verplaatsen per fiets.
> Brussel heeft trouwens een erg uitgebreid net van fietsverhuurplaatsen. Er zijn tientallen Villo!-stations, meestal gelegen op maximum 500 meter van elkaar. Deze stadsfietsen zijn misschien eerder geschikt om korte verplaatsingen te doen, bijvoorbeeld om bepaalde punten van De Groene Wandeling te bereiken. Ze zijn iets minder ideaal om de hele Groene Wandeling mee af te leggen.
> Je hebt enorm veel mogelijkheden om je van en naar punten op De Groene Wandeling te begeven. Het Gewest Brussel telt 28 treinstations. In wijzerzin liggen de volgende treinstations binnen een straal van 500 meter van het wandeltraject: Schaarbeek, Evere, Bosvoorde, Ukkel-Kalevoet, Vorst-Zuid, Sint-Agatha-Berchem, Jette.
> Daarnaast is er nog eens het metronet, de tram- en buslijnen van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB-STIB en De Lijn bedient een pak plaatsen tussen Vlaams-Brabant en de busterminals van Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Op de kaarten van de Groene Wandelinggids zijn de punten waar openbaar vervoer is aangegeven. Pik in een station een gratis kaart op met alle bus-tram-metrolijnen en verbindingen van het Brussels Gewest.
Detailvoorbeeld uit de gids.
Villo!-station
Tracés voor wandelaars & Fietsers
Openbaar vervoer
Etappe-indeling
Kruisende langeafstandspaden
Start- of eindpunt
van een deeltraject
Wandelgids-ringmapje over de Groene Wandeling
Standaardbewegwijzering
Brusselse fietskaart
Werken aan de Groene Wandeling
Signalisatie omleiding
GR 12 Amsterdam - Parijs
1000 km lange GR. Vertrekt als het Floris V-pad in de omgeving van Amsterdam en komt vanuit Bergen-op-Zoom Vlaanderen in als GR 12 om zo door te lopen via Brussel richting Parijs. GR 12 dwarst Brussel Noord-Zuid en kruist De Groene Wandeling in het Park van Laken en nogmaals bij het natuurgebied Keyenbempt te Ukkel.
GR 126 Mariekerke - Membre-sur-Semois
250 km die de Schelde met de Luxemburgse Semoisvallei verbindt. Kruist De Groene Wandeling te Bosvoorde in de omgeving van het Park Tournay-Solvay.
GR 579
Een Waalse GR die het hart van Brussel linkt met dat van Luik via de provincies Vlaams- en Waals-Brabant en Luik. 148 km lang. Loopt een eind te samen met De Groene Wandeling in het centrum van Oudergem. Verslag.
GR Bru net
GR-varianten en -verbindingen van de Brusselse stads-GR om extra wandelmogelijkheden te creëren, te zien oa bij het Parc Tournay-Solvay te Bosvoorde.
Via Brabantica
Pad van het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela en zijn Waalse zustervereniging. Komt vanuit Nederland (Bergen-op-Zoom) en loopt zuidelijk naar Brussel, Halle en Nijvel en verder naar Frankrijk en Spanje op het netwerk van Santiagopaden. Loopt door Brussel veel in het spoor van GR 12.
> De gids van De Groene Wandeling laat de route beginnen 500 meter te zuidoosten van het Atomium, tegenover de Lakense Sint-Lambertuskerk aan de Eeuwfeestlaan. Tramlijn 51 stopt er zeer frequent. Deze lange tramlijn van maar liefst 16 km passeert ondermeer ook langs het Zuidstation en treinstation Ukkel-Kalevoet (op het zuidelijk deel van de Groene Wandeling). Het dichtst bijgelegen metrostation is Houba-Brugmann, op 700 meter. Het dichtst bijgelegen treinstation is Bockstael, op 1,3 km.
> Aangezien De Groene Wandeling circulair loopt en in twee richtingen is bewegwijzerd, kan je natuurlijk aanvangen waar je maar wil. De De deeltrajecten zoals Leefmilieu Brussel ze voorstelt, zijn 6,3 tot 10,3 km lang maar het is waarschijnlijk dat je tocht in minder etappes aflegt. Laat wat ruimte om ondeweg van het tracé van De Groene Wandeling af te wijken, om groengebied beter te ontdekken, met name Het Moeraske, Roodebeekbos, Ter Bronnenpark, Tournay-Solvay, Zoniënwoud, Kinsendaal, Verrewinkelbos en het uitgestrekte groen- en moerasgebied rond het Koning Boudewijnpark te Ganshoren en Jette.
> In ons eigen verslag delen we de tocht eveneens in 7 korte etappen. Dat is hoe we zelf De Groene Wandeling liepen. We wonen immers kort bij de Brusselse rand en De Groene Wandeling was dus uitstekend geschikt voor enkele uren wandelgenot tussendoor. Onze eigen etappe-indeling is echter niet gebaseerd op de indeling in de gidsen maar wel op basis van vervoersmogelijkheden. We gebruikten De Lijn, de MIVB en de NMBS. Bij elk etappeverslag geven we hierover meer praktische details.
> Rekening houdend met openbaar vervoer waren de stoppunten onderweg NMBS Evere, De Lijn Woluwe Roodebeek, NBMS Bosvoorde, NMBS Ukkel-Kalevoet, De Lijn Anderlecht Erasmus, NMBS Sint-Agatha-Berchem en start / einde op 500 meter van het Atomium. We legden de tocht niet af als thru-hike, de foto's die dit verslag illustreren zijn dan ook in zowat alle seizoenen genomen.
> Andere langeafstandspaden die door Brussel lopen zijn bijna allemaal van het GR-type. In het kader van een gids over GR-wandelen in Brussel werden zelfs speciale verbindingstrajecten gemarkeerd. In tegenstelling tot de Groene Wandeling, vertrekken ze bijna allemaal vanuit het Brusselse centrum naar de periferie.
> De Groene Wandeling is er voor wandelaars én fietsers. Het woord 'Promenade' kan in het frans ook een betekenis hebben van 'fietsroute', 'une promenade en vélo'. De Groene Wandeling volgt een traject dat een compromis vormt voor wandelaars en fietsers. Je wandelt dus vaak over brede, verharde paden van verscheiden ondergrond.
> Er wordt bij de aanleg van de paden naar gestreefd om de trajecten voor fietsers en wandelaars te laten samenvallen. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, bvb in een gevoelig natuurreservaat en dan moet de fietser een bewegwijzerd variant traject volgen. Anderzijds mist de wandelaar door het zoveel mogelijk samenlopen van de trajecten wel eens interessante stukjes natuur. We verwijzen in het wandelverslag op de volgende pagina's regelmatig naar plaatsen waar het de moeite loont om even van het Groene Wandeling-tracé af te wijken om een groengebied beter te appreciëren.
> Leg je De Groene Wandeling af per fiets hou er dan rekening mee dat je tegenover de wandelaar in een positie bent van sterke weggebruiker. Fiets met matige snelheid en passeer wandelaars op een rustige manier. Op sommige delen van De Groene Wandeling kan het soms vrij druk zijn, zoals op De Spoorwegwandeling of in de omgeving van het Maloupark.
> Brussel is niet vlak, zoals je vooral als fietser zal merken, reken op een gecumuleerd hoogteverschil van ongeveer 600 meter over de de hele tocht !
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Groene wandeling (56 km)