Startpagina > Wandelen > De Groene Wandeling
Voorstelling
> Er zijn wel een aantal langeafstandspaden die dwars door de Brusselse regio lopen maar er is slechts één dat het gewest Brussel echt als thema heeft. Ontwikkeld en onderhouden door de Brusselse overheid zelf. De Groene Wandeling is een 56 km lang tracé (60 km voor fietsers) door de tweede groene kroon rond de stad Brussel, bedoeld voor zowel wandelaars als fietsers. De Groene Wandeling is volledig bewegwijzerd en beschreven in een gratis gids met detailkaarten.
> Je wandelt door bijna alle gemeenten van het Brusselse gewest en daarbij worden nogal wat parken, groene bufferzones, beekvalleien, natuurreservaten en partijen bos aan elkaar gelinkt. Langere momenten van stilte en echt wilde natuur zijn eerder schaars. Op je circulaire tocht rond Brussel moet je immers alle vervoerslijnen kruisen die naar het centrum lopen. Er zijn ook passages bij waar je tussen bebouwing wandelt, langs een drukke verkeersweg of soms zelfs tussen industrie. De Groene Wandeling trekt je niet weg uit de stad in een groene cocon maar laat je kennis met het mooie groenbeleid van Leefmilieu Brussel in de meest verscheiden vormen.
> Los daarvan is dit de uitgelezen keuze om op een rustige manier de groene randen van de Brussels regio te ontdekken. Achter elke hoek of draai wacht wel iets verrassends anders. We bekroonden uit een selectie van 20 lange wandelroutes naar onze mening zeer terecht De Groene Wandeling als beste langeafstandsroute van 2014.
Hoe is dit verslag opgebouwd?
> We stellen op deze pagina kort het lange afstandswandelpad voor als visitekaartje bij uitstek op groen Brussel te ontdekken. We hebben geprobeerd om de groeigeschiedenis van De Groene wandeling te reconstrueren, dat verhaal is uitgegroeid tot een lange story, daarom te lezen op een aparte pagina. Op de pagina wandelinfo zetten we je aan de hand van eigen ervaringen en een pak praktische planningtips om zelf op stap te gaan. Daarna verkennen we in 7 korte etappen de hele Groene Wandeling meer in detail.
> Dit is enkel een persoonlijk wandelverslag, voor officiële informatie over De Groene Wandeling kan je terecht bij Leefmilieu Brussel.
> Dit wandelverslag is in de eerste plaats opgedragen aan mijn vriendin, voor wie De Groene Wandeling de eerste langeafstandstocht was en zonder wie het verkennen van De Groene Wandeling beslist minder aangenaam vertoeven zou zijn geweest in het Brusselse groen.
> Ik wens uitdrukkelijk ook Leefmilieu Brussel en zijn vele medewerkers te bedanken, van de minister tot de vele mannen die dagelijks de vele groene plekken in het Brusselse Gewest onderhouden voor dit mooie project. Het is met volle overtuiging dat we De Groene Wandeling uitkozen uit 20 wandelroutes tot de beste Benelux - langeafstandsroute van 2014.
> Wie De Groene Wandeling helemaal afloopt zal ongetwijfeld een uitgesproken mening over dit wandelpad vormen. Misschien vind je de route niks maar meer waarschijnlijk ervaar je ze toch als een echte ontdekking. De sterk contrastrijke wandelomgeving zet daar ook toe aan. De Groene Wandeling is geen aaneengesloten lint van groene zones maar linkt een pak groengebieden maximaal aan elkaar. Tussenin moet je ook woonwijken, verkeersaders en zelfs industrie kruisen. De talrijke brokken groengebied zijn van zeer verscheiden aard: stadsparken, moeras, boomgaarden, Zoniënwoud, kasteelpark, natuurreservaat, beekvallei, groene bufferzone, vijverparken, moestuinen, groene spoorwegbeddingen,... Alles zit er in.
> Je slingert onafgebroken tussen contrasten en wordt telkens weer verrast door die omschakeling tijdens het wandelen. Meer verbazing als je ontdekt dat je in sterk verstedelijkte Brussels Gewest je zowaar nog langs verscheidene wind- en watermolens wandelt, of langs een nog in bedrijf zijnde boerderij. En waar in België vind je een waterkerskwekerij die enkel maar kan functioneren dankzij de constante aanvoer van zuiver bronwater? Maar ook de enorme Audi-fabriek van Vorst, het uitgespreide Erasmus-ziekenhuis en de verbrandingsoven van Heembeek liggen langs de route. Het grootste contrast zie je misschien wel te Molenbeek, waar de koeien grazen in een decor van flatgebouwen op de achtergrond. Je mag ook niet verwachten van De Groene Wandeling dat je nooit drukke verkeersaders moet kruisen of dat er geen omgevingslawaai is.
> De Groene Wandeling is een belangrijk project van Leefmilieu Brussel, oorspronkelijk gegroeid uit een aantal gemeentelijke initiatieven en akties van drukkingsgroepen om in het Brusselse groene fiets- en wandeltrajecten te creëren vanaf de jaren '80 van vorige eeuw. Met de tijd heeft Leefmilieu Brussel de rol op zich genomen om het project overkoepelend uit te bouwen op zeer doordachte wijze en mits zware investeringen. Her en der wordt nog gewerkt aan verbetering van de trajecten, waar zich mogelijkheden bieden om het kwaliteitsniveau te verhogen.
> Dit is misschien wel de allerduurste wandelroute van Europa als je het kostenplaatje bekijkt. Tientallen miljoenen euro's zijn er over meer dan 20 jaar in geïnvesteerd, maar het zou wat eng zijn om enkel af te rekenen op aantal gerealiseerde paden. Dankzij het project van De Groene Wandeling werden immers heel wat groene gebieden opgewaardeerd, ze kaderen vandaag in het onmiskenbare plaatje van Brussel als groene Europese hoofdstad. De Groene Wandeling lijkt nooit af in een omgeving waar meer dan 1 miljoen mensen wonen en waar dus constant druk en nood aan verandering en aanpassing zich opdringt aan infrastructuur en ruimtebeheer. Ze heeft echter wel haar vaste plaats veroverd.
> De ontwikkeling van De Groene Wandeling is er niet enkel gekomen vanuit toeristisch perspectief, ze is in de eerste plaats ontworpen met het oog op het aantrekkelijk stimuleren van zachte mobiliteit, zodat de Brusselaar zich vlot kan verplaatsen over een aangenaam traject tussen de gemeenten, tussen woon- en werkplaats, enz. Zeg maar een Ring rond Brussel voor zachte verplaatsingen. Tegelijk bood dit project de mogelijkheid en een drijfveer aan Leefmilieu Brussel om nogal wat waardevolle groene gebieden te valoriseren, aan te passen en eigentijds in te richten. Op veel andere plaatsen loopt De Groene Wandeling ook niet door maar langs een groengebied, wat veel ruimte laat om 'zijstapjes' te maken vanaf De Groene Wandeling, er valt veel meer te ontdekken dan enkel het groen langs de padrand. De Groene Wandeling is er ook in de eerste plaats voor de fietsende en wandelende Brusselaar zelf. Ze is inmiddels goed bekend bij de Brusselaars. Met dit eigen verslag willen we De Groene Wandeling echter ook op een aantrekkelijke wijze voorstellen aan een groter publiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Groene wandeling (56 km)